Project omschrijving

De klant wilde een goede en milieuvriendelijke oplossing voor zijn afwateringsprobleem. Ons voorstel was het plaatsen van een infiltratiekrant. De infiltratiekrat biedt het regenwater dan een nieuwe uitweg en ontziet daarbij het riool. Voor ons de eerste keer dat we dit hebben aangelegd voor een klant. Erg bijzonder en leuk om te doen!

Infiltratiekratten, ook wel infiltratieunits of rainbox genoemd, worden gebruikt voor het laten infiltreren van het regenwater (ook smeltwater van sneeuw en hagel) van daken of bijvoorbeeld verharde oppervlakten (daken en terreinen). Infiltratiekratten zorgen ervoor dat het infiltreren van afgevloeid regen- of smeltwater in de bodem wordt ‘vertraagd’. Zo laten zij het water op natuurlijke wijze in de bodem infiltreren zonder echter slib of andere overlast te veroorzaken.